Notícies

Actualitat

Uncategorized @ca

Més de vint persones en situació de risc d’exclusió social s’han unit a Ximenez gràcies a la Fundació Don Bosco

18 desembre 2023

El Grup Ximenez i la Fundació Don Bosco han signat un acord de col·laboració, mitjançant el qual més de 20 persones en situació de risc d’exclusió social s’han incorporat a la plantilla de la filial Pontana, Ximenez Iluminación.

Mitjançant aquest acord, Ximenez ha proporcionat formació especialitzada a aquest grup de persones durant diversos mesos, amb l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat de formar part de la seva plantilla. Després de completar i superar amb èxit la formació pràctica en diverses instal·lacions d’il·luminació per a nombroses fires que l’empresa ha organitzat des d’abril en diferents punts d’Andalusia, aquestes vint persones s’han integrat a la plantilla de Ximenez com a instal·ladors d’enllumenat públic i duran a terme la seva feina en diversos llocs d’Espanya durant la instal·lació de l’enllumenat nadalenc.

Aquest grup de persones, que inclou homes i dones, es trobaven en situacions vulnerables sense accés a l’ocupació. Gràcies a la signatura d’aquest acord inicial entre el Grup Ximenez i la Fundació Don Bosco, totes aquestes persones han aconseguit ocupació amb èxit.
En paraules d’Alberto del Rey Barba, Director Corporatiu de Recursos Humans del Grup Ximenez, “la realitat social ens obliga a ser conscients de les desigualtats laborals que ens envolten.” Per tant, “l’empresa i, en particular, el departament de Recursos Humans, com a política central del Grup, treballen amb diligència per desenvolupar aquests tipus de programes on podem proporcionar un millor futur per a les persones que poden estar en risc d’exclusió.” Així doncs, “aquests programes formen part de la cultura de l’empresa, que ens demostren que, davant l’adversitat, l’ésser humà pot treure el millor de si mateix, superant qualsevol obstacle que pugui existir,” conclou del Rey.

OFERINT UN FUTUR A TRAVÉS DE L’OCUPACIÓ

L’acord signat entre la Fundació Don Bosco i el Grup Ximenez forma part dels esforços de l’empresa i del seu departament de Recursos Humans en els últims anys per promoure la inclusió de persones en risc d’exclusió social en la seva plantilla, amb l’objectiu de proporcionar-los ocupació estable i una perspectiva de futur per a aquestes persones amb necessitats especials i en situacions vulnerables. Aquestes contractacions també formen part de les aportacions actives i voluntàries de Ximenez a la millora de drets socials, econòmics i humans.
A més de col·laborar amb la Fundació Don Bosco, el Grup Ximenez treballa amb nombroses organitzacions socials i empreses amb representació local i nacional durant diversos anys per integrar persones amb discapacitats i aquelles en risc d’exclusió en la plantilla, contribuint així a la seva integració social mitjançant l’ocupació.

FUNDACIÓ DON BOSCO

La Fundació Don Bosco, fundada el 26 d’octubre de 1998, té com a objectiu principal el desenvolupament integral de les persones en situacions de risc o exclusió social, en el marc de la promoció i defensa dels drets humans, actuant també en altres grups que afecten aquest desenvolupament.

La fundació realitza la seva feina mitjançant 10 programes d’intervenció, un dels quals es centra en la inserció sociolaboral, mitjançant el qual crea les condicions necessàries per als desocupats mitjançant el disseny de camins personalitzats, continus i integrals que augmentin la seva ocupabilitat, en col·laboració amb diverses empreses i entitats.
The foundation carries out its work through 10 intervention programs, one of which focuses on socio-labor insertion, through which it creates the necessary conditions for the unemployed by designing personalized, continuous, and comprehensive pathways that enhance their employability, in collaboration with various companies and entities.